Twee maal per jaar brengt de stichting een blad uit met diverse wetenswaardigheden over "Het Familiegeslacht Sanders". Dat kan genealogische informatie betreffen, maar ook gebeurtenissen rond de nu levende personen. In het blad wordt periodiek een schematisch overzicht van een van de ons bekende stammen gepubliceerd. Hieronder wordt de inhoudsopgave weergegeven van de laatste 2 nummers.