De vereniging heeft een genealogische archief en een algemeen archief. De functie van beide archiefdiensten is:

  1. het verschaffen van informatie en eventueel documentatiemateriaal ten behoeve van publicaties van genealogische gegevens van het Familiegeslacht Sanders (en alle spellingvarianten)
  2. het onder bepaalde voorwaarden verschaffen van genealogische informatie aan leden en andere geÔnteresseerden.

De documenten, die betrekking hebben op het doen en laten van vroegere en huidige Sanders(en), worden in het archief bewaard. U moet hierbij denken aan geboorteaktes, aktes van huwelijk en overlijden, trouwboekjes, kopieŽn uit doop- trouw- en begraafboeken, bidprentjes en -kaartjes, notariŽle aktes etc. Daarnaast worden alle genealogische gegevens verwerkt via de computer. Het gaat daarbij om gegevens als volledige (voor)namen, data van geboorte, doop, huwelijk, overlijden en begraven, beroepen, en dezelfde gegevens van eventuele kinderen.

De informatieverschaffing gebeurt via de genealogisch archiefhouder en/of de algemeen archiefhouder. Desgewenst is een bezoek (uitsluitend voor leden!) op afspraak mogelijk.