Hoe wordt u lid, donateur / sponsor?

Voor algemene informatie over de stichting, donateursschap, ledenlijst, contributie, statuten en huishoudelijk reglement. vult u onderstaand formulier in. Voor genealogische informatie of voor meer gedetailleerde informatie over de (wijze van) gegevensverstrekking kunt u dit formulier gebruiken om contact op te nemen met de genealogisch archiefhouder.

Als u geïnteresseerd bent in het voorgeslacht Sanders en lid, donateur of sponsor wilt worden van de stichting dan wordt u dat door de kosten van het donateurschap ad € 20,-- per kalenderjaar over te maken op de bankrekening nr: 48.21.05.720 (ABN AMRO) t.n.v. Stichting "Het Familiegeslacht Sanders" te Breda.

Voor de vanuit het buitenland betalende leden geldt een contributie van € 25,-- Zij kunnen dit bedrag overmaken onder vermelding van zowel het IBANnummer: NL20ABNA0482105720 en het BICnr (ook wel SWIFT nr):ABNANL2A

Voor nadere informatie kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de secretaris.

Naam:

E-mail:

Straat + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Onderwerp:

Bericht: