Het voorkomen van de familie Sanders:

Uit de volkstelling van 1947, toen Nederland 9.625.000 inwoners telde, bleek dat totaal de naam Sanders (verschillende schrijfwijzen) 7714 maal voorkwam, de naam Sanders 6624 maal, Sanders van Well 10 maal, Sanderson 32 maal, Sanderse 377 maal, Senders 450 maal en de naam Zanders 221 maal.

Uit een onderzoek in 1993 naar naamgenoten in de telefoongidsen van Nederland bleek b.v. dat er van de naam Sanders 6 verschillende schrijfwijzen zijn op een totaal van 8094 vermeldingen.

Groningen 321
Friesland 20
Drenthe 402
Overijssel 436
Gelderland 1187
Utrecht 156
Amsterdam 357
Noord-Holland 352
Noord-Holland totaal 709
Den Haag 238
Rotterdam 207
Zuid-Holland 316
Zuid-Holland totaal 761
Zeeland 34
Noord-Brabant 1870
Limburg 728

totaal 8094
Aantal Sandersen en verdeling per provincie bij de telling van 1993.
Bron: Nederlands Repertorium van Familienamen