Wij heten u van harte welkom op de homepage van de stichting

"Het familiegeslacht Sanders".

De stichting van het "familiegeslacht Sanders" stelt zich tot doel het bevorderen, verzamelen, ordenen en publiceren van genealogische gegevens betreffende de familie(s) Sanders, inclusief alle variaties in de schrijfwijze. Op deze site treft u algemene en ook meer specifieke informatie aan van de stichting en uiteraard ook van de naam Sanders in al zijn varianten. Daarbij informeren wij u over de historie van de naam Sanders en waar de naam in Nederland sinds 1400 voorkomt. In een overzicht van de naam Sanders. kunt u zien waar en wanneer de naam van de ons oudst bekende stamvader voorkomt. Bij een aantal daarvan treft u ook een stamoverzicht aan. Uiteraard is deze informatie alleen beschikbaar gekomen door genealogisch onderzoek en informatie die leden en donateurs verschaft hebben. De archief- en computerdocumentatiedienst is het "hart" van de stichting die dit alles verzamelt, ordent en rubriceert. Daarnaast wordt tweemaal per jaar een blad uitgegeven waarin onder andere verslag wordt gedaan van de activiteiten van de stichting en andere vermeldenswaardige feiten en gebeurtenissen.

Wilt u lid of sponsor worden of bent u ge´nteresseerd in meer informatie, dan kunt u deze aanvragen bij de secretaris van de stichting (zie onder Informatie).Stichtings nieuws en activiteiten:

Kijk voor meer DNA nieuws en uitleg in het linker frame bij DNA !